top of page

Workshop Passage Planning

Passage Planning is een Wettelijke Vereiste in het kader van je Voorbereiding

Waarom?

Sinds 1 juli 2002 zijn er richtlijnen van kracht voor pleziervaartuigen tot 24m die op zee varen( Solas V/34 )
Het opstellen,  volgen en eventueel bijsturen van een Passage Plan is daarbij de basis om aan deze richtlijn te voldoen.

 

Sinds aanvang 2017 wordt hier meer en meer naar gerefereerd indien er bij je tocht zich calamiteiten of ongevallen voordoen. Ook de verzekering zal hier naar refereren. 

Het opstellen en hanteren van een passage plan verloopt volgens een gestructureerde methode. 
Doch, een passage plan is een individueel plan opgemaakt door de schipper. Varianten op de inhoud zijn mogelijk.

passage_planning.jpg

Voorkennnis:


Om aan deze workshop deel te nemen is een basiskennis navigatie en reeds ervaring op het water noodzakelijk.
Minimum vooropleiding: Algemeen  Stuurbrevet.
De opleiding Yachtman of Day Skipper gevolgd hebben, speelt zeker in je voordeel

Praktisch:

Maximaal aantal deelnemers?
5 deelnemers per sessie

Duur: 1 dag
 

Waar? 
Oostende, Antwerpen, Gent.
Zie onze planning voor de details

 

Prijs?  
- 195 € per persoon
- Korting van toepassing bij meerdere gelijktijdige boekingen HIER

Inhoud
 

Een passage plan wordt volgens een gestructureerde methode opgebouwd en uitgewerkt. Dit wordt volledig toegelicht.

 

We geven een overzicht van de verschillende bronnen die informatie geven om je passage plan te kunnen opstellen

We maken tijdens diverse oefeningen een passage plan op.

We toetsen het passage plan aan de hand van een aantal simulaties zoals bijvoorbeeld: wijziging van weersomstandigheden, motor panne, capaciteit van bemanning etc.

Door interactie met de deelnemers worden de individuele passage plans met elkaar geanalyseerd en vergeleken. 

Duur: 1 volle dag aan boord.

De Passage Planning of Reisvoorbereiding is het belangrijkste element in het kader van je tocht op zee. 
Zelfs bij een korte tocht van enkele uurtjes

Topics

Tijdens deze hands-on opleiding behandelen we onder andere de volgende elementen:

Uitleg en toelichting van de 4 basiselementen van je plan:

 • Appraisal: het verzamelen van alle relevante bronnen en informatie.

 • Planning: Uitwerken van de planning op basis van:

  • de opgezochte informatie

  • het schip waarmee gevaren wordt

  • de bemanning

  • datum en tijdstip van vertrek/aankomst

- Execution: Het uitvoeren van het plan

- Monitoring: Constant bewaken of tijdens het varen je in lijn bent met de planning en eventueel bijsturen daar waar nodig.

Uitwerken door de deelnemers van een aantal scenario´s en nadien bespreking in groep.

Data en Locatie

​​

 • zondag 17 februari: Antwerpen

Mogen wij vriendelijke vragen om via het onderstaande boekingssysteem te registreren.
Na registratie ontvangt U een uitnodiging tot betaling. 
Alle betalingen verlopen via PayPal. U betaalt via Credit/Debet Card of Overschrijving.
Na onvangst van de betaling wordt een factuur voldaan toegezonden.

Boeking Passage Planning
Korting Passage Planning
bottom of page