top of page

Hervorming Wetgeving Pleziervaart

In 2017 - 2018 werden werkgroepen opgericht in het kader van de hervorming van de wetgeving pleziervaart.
Deze verouderde wetgeving was inderdaad toe aan een herziening. Ondertussen is de nieuwe wet gestemd en gepubliceerd in Juli 2018 

Een nieuwe wet gaat echter maar eerst in voege wanneer de nodige uitvoeringsbesluiten door het berokken kabinet zijn uitgewerkt.
Hier is het Kabinet van bevoegde minister De Backer nog steeds bezig.
Nadien dienen deze uitvoeringsbesluiten door de ministerraad worden goedgekeurd.

Streefdoel om de wet in werking te laten treden rond 1 januari 2019 (met de nodige overgangsbepalingen) "quote FOD Mobiliteit"
 

Wij hebben vorige week nog het hoofd van de afdeling scheepvaart van de FOD Mobiliteit gesproken: we zijn allen wachtende.

De nieuwe wet zal een invloed hebben op bijna alle segmenten van de watersport:

Opleiding - Kwalificatie brevetten - Vaargebied - Uitrusting van de schepen - Administratie - Controle

Yacht-Training onderhoudt goede contacten met de diverse overheidsinstanties en de FOD Mobiliteit die we regelmatig spreken.
Bijna wekelijks krijgt de administratie wijzigingen die betrekking hebben op deze nieuwe wetgeving.
Zolang de uitvoeringsbesluiten niet definitief zijn, kunnen bepaalde elementen in de wet worden benadrukt of afgezwakt.
Ook achter de schermen zijn bepaalde belangengroepen nog stevig aan het lobbyen.

Zolang de definitieve ontwerpteksten en goedkeuring door de ministerraad niet heeft plaats gevonden, is de wet nog niet van kracht en kunnen accentverschuivingen plaats vinden.

Ook moeten we afwachten in welke mate de nieuwe wet en de toepassing ervan de internationale toets zal doorstaan.
Bepaalde belangengroepen kunnen steeds naar de Raad van State gaan om de wet aan te vechten

Registreer je hieronder en we houden je op de hoogte van de stand van zaken.

stuurbrevet
bottom of page